+48 22 300 8 007 lub 797 383 883 biuro@jamadu.pl

Niniejszym informujemy, że zgodnie z sygnaturą akt WA.XIV NS-REJ.KRS/39235/21/835 SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Od dnia 23.08.2021 r. nastąpiła zmian adresu siedziby firmy JAMADU Sp.z o.o.

było:

ul. HARCERSKA, nr 30, lok. 107 , PIASTÓW, kod 05-820

jest:

ul. HARCERSKA, nr 30, PIASTÓW, kod 05-820