+48 22 300 8 007 lub 797 383 883 biuro@jamadu.pl

Niniejszym z satysfakcją, informujemy, że od 27 lutego 2020 firma JAMADU stała się większościowym udziałowcem w firmie rosyjskiej MFK KORPORCJA LLC z siedzibą w Sankt Petersburgu, MFK KORPORACJA LLC działa w branży IT z ukierunkowaniem na tworzeniu i wdrażaniu systemów CRM w branżach usługowych i handlowych na terenie Rosji i Azji

Zapraszamy w imieniu MFK KORPORACJI LLC , firmy zainteresowane zdobywaniem nowych rynków zbytu dla swoich produktów i usług. Oferta dostępna na www.mfk.com.ru