+48 22 300 8 007 lub 797 383 883 biuro@jamadu.pl

Niniejszym z satysfakcją informujemy, że od 27 lutego 2020 firma JAMADU stała się większościowym udziałowcem w firmie MFK KORPORCJA LLC z siedzibą w Sankt Petersburgu. MFK KORPORACJA LLC działa na terenie kraju na wschodzie EUROPY, który NIE ISTNIEJE – w branży IT z ukierunkowaniem na tworzenie i wdrażanie systemów CRM w branży usługowej i handlowej E i w krajach azjatyckich.

Zapraszamy, w imieniu MFK KORPORACJI LLC, firmy zainteresowane zdobywaniem nowych rynków zbytu dla swoich produktów i usług. Oferta dostępna na www.mfk.com.ru